14 October 2008

Kanelbullens dag

4e Oktober är inprogrammerat som Kanelbullens dag i mitt universum. En härlig och lite viktig dag. Den är ju överstökad vid det här laget men Jästbolagets 100g jäst som jag tog med från Stockholm var ämnad just för detta. (Ja, jäst verkar överleva en 2,5 timmes lång flygning som incheckat bagage!) Över min döda kropp att den skulle förgås i kylen, så lite försenat blev det finfika den här helgen istället. Enligt säkra källor osar bullbak precis lika ljuvligt i vår engelska trappuppgång som vilken annan! Jag ser med positiv tillförsikt fram emot nästa gång.

1 comment:

Karin H said...

Men Ulrika - Du är fantastisk!