23 November 2008

Med frityrsmet på

In the land of Fish and Chips är det här vilken fisk man äter till sina pommes, av högsta vikt (torsk är premium). Fisk på engelska är lika svårt för mig som vad hundraser heter, så jag lät reda ut begreppen:

Haddock = Kolja
Pollock = Gråsej
Cod = Torsk

No comments: