15 January 2009

AGA, del 1

Jag har ju högtidligt lova skriva om AGA-ugnen på You will eat it and you will like. Med BBC radio 2 på i bakgrunden, har jag just lyssnat på ett 3o minuter långt inslag om AGAn. Att den skulle väcka så starka känslor bland engelsmännen hade jag ingen aning om!

Bland många andra kunde man höra Amy Willcock som tog AGAn i försvar och prisade den som värmekälla, trivselfaktor och det enda det går att laga mat på. I motsats till det kritikerna som dissar AGAn som en energislösande och ineffektiv statuspryl helt oförenlig med hotet om växthuseffekten.

Det här blir spännsater titta närmre på det här.

No comments: