18 May 2010

N å g o t slags rågbröd


Det jobbas mycket och bakas lite mindre.

No comments: